• Baca dengan teliti sebelum mengisi borang ini.
  • Sila isi ruang kosong pada Borang Permohonan di bawah. Pastikan anda isi semua ruang yang bertanda *.
  • Calon yang gagal Bahasa Melayu SPM TIDAK DIBENARKAN memohon.
  • Sila berikan kami 5 hari bekerja untuk memproses permohonan dan memberi maklumbalas status permohonan anda.
  MAKLUMAT PERIBADI
     
*
Nama
*
Kad Pengenalan [No kad pengenalan baru dengan format tanpa sempang ( - ) ]

*

Jantina
*
Alamat
 
* Jangan memasukkan negeri di ruangan Alamat
* Lengkapkan alamat berserta poskod dan daerah. Alamat yang tidak lengkap akan dibatalkan permohonannya.
Poskod    Bandar

*

Negeri
  Alamat E-mel
  Telefon
 
*
Program Pilihan 1
*
Program Pilihan 2

*

Dari mana anda mengetahui Kolej PSDC?
     
  MAKLUMAT PENDIDIKAN SPM/SPMV
*
Tahap
*
Tahun
 
Nama Sekolah
  Maklumat Subjek Dan Gred SPM
  (Sila masukkan sekurang-kurangnya lapan subjek dan gred.)
 
1.
Gred
2.
Gred
3.
Gred
4.
Gred
5.
Gred
6.
Gred
7.
Gred
8.
Gred
9.
Gred
10.
Gred
11.
Gred

 

  Maklumat Sijil (Selain SPM)/Diploma/Ijazah (Jika Ada)
  Kelulusan Tertinggi:
  Nama Bidang/Kelulusan:
Contoh: SKM (Sistem Komputer) Tahap 2, Diploma Sains Komputer
  Institusi:
  Tahun Graduat:
   
  PENGAKUAN DIRI
 
Sila baca pengakuan berikut dan mengesahkannya.

Saya mengaku bahawa maklumat yang tertera di dalam permohonan ini adalah benar dan lengkap.
Saya akur/faham bahawa sekiranya maklumat ini didapati tidak benar serta tidak lengkap, permohonan saya akan terbatal/tertolak dengan sendirinya.

Saya mengaku bahawa maklumat yang telah diberikan adalah benar.
     
*
Nama